ul. Rodzinna 1, 72-005 Przylep 725 338 335 sekretariat@przylep.edu.pl

Rekrutacja do szkoły podstawowej

 

REKRUTACJA DO KLAS I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W PRZYLEPIE NA ROK SZKOLNY 2020/2021

1. Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci urodzone w roku 2013. Dzieci z poza obwodu są mile widziane!

2. Obwodem Szkoły Podstawowej w Przylepie są miejscowości Ostoja i Przylep.

3. Termin rekrutacji – od 2 czerwca do 24 sierpnia 2020 r.

4. Zapisy dzieci do klas pierwszych odbywają w terminie od 2 czerwca do 24 sierpnia 2020 r., do godz. 15.00, poprzez przesłanie wypełnionej i odręcznie podpisanej karty zgłoszenia drogą mailową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  w formie pliku, skanu lub fotografii. Oryginały kart, rodzice/opiekunowie prawni, będą zobowiązani złożyć w placówce, w późniejszym terminie. Formularz karty zgłoszenia (załącznik nr 1) można pobrać ze strony internetowej www.kolbaskowo.pl (niżej)

5. Rekrutacja dzieci do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem,  odbywa się w terminie od 2 czerwca do 24 sierpnia 2020 r., do godz. 15.00. Rodzice przesyłają wypełnione i odręcznie podpisane dokumenty: wniosek o przyjęcie dziecka, oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacji oraz podanie do dyrektora szkoły, drogą mailową na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w formie pliku, skanu lub fotografii. Oryginały wniosków o przyjęcie dziecka, oświadczenia o spełnianiu kryteriów rekrutacji i podania rodzice, wraz z kartą gotowości szkolnej są zobowiązani złożyć w Szkole Podstawowej w Przylepie w terminie 25 - 28 sierpnia 2020 r. Formularz wniosku o przyjęcie dziecka (załącznik nr 2) i oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacji (załącznik nr 3) można pobrać ze strony internetowej www.kolbaskowo.pl (niżej)

6. Przyjmuje się kryteria dla dzieci zamieszkałych poza obwodem placówki;
a. dziecko urodzone jest w roku 2013 i nie odroczono mu obowiązku szkolnego
b. dziecko zamieszkuje w Gminie Kołbaskowo lub gminie sąsiedniej

DOKUMENTY:
* Zasady przyjęcia do klas I  (pdf)
* Karta zgłoszenia dziecka (plik excel i pdf)
* Wniosek o przyjęcie dziecka (plik excel i pdf)
* Oświadczenie o spełnianiu kryteriów rekrutacji dla dzieci z poza obwodu (plik pdf)
znajdują się w na stronie gminy Kołbaskowo pod tym lnkiem https://kolbaskowo.pl/index.php/aktualnosci-gminy-kolbaskowo/aktualnosci-gminne/3526-rekrutacja-do-klas-i-w-szkole-podstawowej-w-przylepie-informacje

 

 

Super User